Govor srca

Es Selamu alejkum! Bujrum!

19.06.2010.

Hafizov rjecnik

vrijedan-(vri-Jedan) onaj u cijem srcu vri Jedan(Allah dz.s.)
                 za njega se kaze da je vrijedan.Broj jedan inace istice i Boziju Jednost ili Jedinost.

bijedan-(bi-Jedan)
               onaj u cijem je srcu bio Jedan a sad vise nije,taj je bijedan.

Jednostavan-(Jednog-stava)
                onaj koji je jednog stava, ciji je stav prema Jednom (Gospodaru) jasan.
                S takvim ljudima je jednostavno, jer su jedno-stavni.

ureklo se –(u-reklo se)
               Dakle, reklo se: "u,jest dobro" ili "u,jest lijepo" ...nije se iskazala Zahvalnost Allahu dz.s,
               tj.nije se reklo npr. "masallah jest poraslo"... Takva djeca ili ljudi se u-reknu.

neureko se –(ne-u-reko se)
               onaj kod kog se ne reklo "u,jest lijep,jak" ...,vec "masallah"...

bez veze-onaj koji sa Gospodarom nema veze,sve mu je pa i zivot bez veze.

dosadno-(do-sada)
              onaj koji je do sada imao kontakt ili vezu sa Gospodarom,njemu je bilo dobro,
              a od sada je dosada jer je ta veza prekinuta.Jer Gospodar daje smisao svega.

svejedno –(sve-Jedno)
              njemu je svejedno jer sve mu je dobro,jer sve mu je Jedno.

umor –(um-ore)
               onaj koji ore umom, a ne dusom, vazda je nesto umoran.
               Dakle, svakakve mu se misli vrzmaju po glavi, jer je odmaknut od zikra,
               od spominjanja Allaha dz.s. sto smiruje dusu i sredjuje misli.

zajedno-(za –Jedno)  kad smo za Jedno onda smo zajedno...         :))

19.06.2010.

Bogatstvo

"Pravo bogatstvo je bogatstvo duse" hadis

12.04.2010.

Dotaknimo tu milost

Enes, r.a., kaže: ‘’Jednom prilikom dok smo bili sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., spustila se kiša. Allahov Poslanik je raširio svoju odjeću, pa je pokisao. Mi upitasmo: ‘Allahov Poslaniče zašto si to uradio?' On reče: ‘Ona je doskora bila kod Gospodara.’’’ (Muslim)
01.04.2010.

Odakle sejtan prilazi covjeku

"E zato sto si odredio, pa sam u zabludu pao, kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti'(El-E'raf, 16-17).

Ibn Abbas kaže da se riječima: "... Tvoj Pravi put" želi kazati: "Tvoja ispravna vjera." Ibn Mesud smatra da se radi o Allahovoj knjizi dok Džabir kaže "To je islam", a Mudžahid: "To je istina."

Sva navedena objašnjenja znače jedno, a to je da se radi o putu koji vodi Uzvišenom Allahu. U hadisu koji prenosi Sebra ibn el-Fakih,se kaže : "Šejtan na svakom putu čeka čovjeka u zasjedi." Na svakom putu koji vodi dobru čeka šejtan i presreće one koji njime hode.

Šejtan je kazao "... pa ću im prilaziti sprijeda." Ibn Abbas, pojašnjava da rečeno znači: "prilazit ću im kroz ovaj svijet" ili "Dovodit ću ih u sumnju da će biti proživljeni na budućem svijetu",.
Što se tiče riječi "... i straga" Ibn Abbas to tumači ovako: "Budit ću im želju za ovim svijetom", dok El-Hasan drži da spomenuto znači: "Prilazit ću im iz onoga što čini življenje na ovom svijetu, prikazivat ću im to lijepim i podstrekivat ću ih da za tim žude." 

Ibn Abbas smatra kako riječi "... i zdesna" znače: "Budit ću im sumnje u vjerovanje", El-Hasan daje sljedeće tumačenje: "Prilazit ću im odande odakle dolaze njihova dobra djela tako što ću ih stalno odvraćati da ih ne čine."

A riječi: "Prilazit ću im i slijeva" znače da će šejtan naređivati ljudima da čine loša djela, podstrekivati ih na njih, prikazivati im ih lijepima i pomagati im da ih čine.

"Šejtan nije rekao da će prilaziti ljudima odozgo jer je", tumači Ibn Abbas, "znao da je Allah iznad njih."

21.03.2010.

hadis

"Čovjek radi djela stanovnika Vatre, a bude među stanovnicima dženneta ili radi djela stanovnika Dženneta, a bude medju stanovnicima Vatre. djela se, zaista, vrjeduju po završetcima"


Stariji postovi