Govor srca

Es Selamu alejkum! Bujrum!

18.03.2010.

Hadis o zemljotresu

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Neće nastupiti Sudnji Dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa." (Buhari)