Govor srca

Es Selamu alejkum! Bujrum!

21.03.2010.

hadis

"Čovjek radi djela stanovnika Vatre, a bude među stanovnicima dženneta ili radi djela stanovnika Dženneta, a bude medju stanovnicima Vatre. djela se, zaista, vrjeduju po završetcima"